Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

DIETETYK PSÓW I KOTÓW – KURS SPECJALISTYCZNY

KURS ZAWODOWY

Rekrutacja na 2024 i 2025 rok została zakończona. Zapisy na kolejne edycje zostały tymczasowo wstrzymane.

Miejsca pracy:

Zakłady lecznicze dla zwierząt. Dietetyk weterynarii po naszym kursie zawodowym jest przygotowany do pracy w gabinecie, przychodni czy lecznicy weterynaryjnej w ścisłej współpracy z personelem zakładu.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu dietetyki psów i kotów.

Informacje ogólne:

  • Kurs obejmuje 180 godzin dydaktycznych.

  • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według autorskiego programu.

  • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela).

Forma kształcenia:

Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. Część praktyczna to praca z psami i kotami, ocena ich stanu odżywienia, utrzymania, zdrowia.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • posiadanie tytułu zawodowego – technika weterynarii, lekarza weterynarii lub statusu ucznia/studenta/uczestnika kursu technika weterynarii;

  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie - wymagane zaświadczenie lekarskie.

Egzamin:

Warunkiem otrzymania tytułu zawodowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – testu. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60% poprawnych odpowiedzi;

  • Części ustnej – sytuacji praktycznej do omówienia. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75% punktów.

Informacje dodatkowe:

  • Na prośbę uczestnika kursu wydawane będą stosowne zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.

  • Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń.

  • Dla osób uczestniczących w więcej niż jednym kursie są przewidziane zniżki.

Ramowy plan zajęć

Przedmiot Liczba godzin
Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt towarzyszących.

12

Składniki pokarmowe. Przemiany metaboliczne w organizmach zwierząt mięsożernych.

12

Wywiad dietetyczny z właścicielem zwierzęcia. Stan odżywienia, stan utrzymania zwierzęcia. Ocena kliniczna zwierzęcia.

12

Podstawy żywienia zdrowych psów i kotów w zależności od wieku i sposobu użytkowania.

12

Wprowadzenie do wiedzy o karmach komercyjnych, dietach domowych, suplementach.

24

Wybór karmy komercyjnej dla zdrowego psa lub kota. Skład pasz, dawkowanie.

12

Bilansowanie dawek pokarmowych dla psa do przygotowywania w domu.

12

Bilansowanie dawek pokarmowych dla kota do przygotowywania w domu.

12

Choroby wpływające na zaburzenia stanu odżywienia zwierzęcia. Choroby wymagające eliminacji niektórych składników pokarmowych.

36

Żywienie zwierząt chorych.

12

Bilansowanie dawek pokarmowych – ćwiczenia.

12

Powtórzenie materiału. Ćwiczenie dawek pokarmowych.

6

Egzamin

6

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

180

Prowadzący

mgr Agnieszka Cholewiak-Góralczyk

Konsultant dietetyczny w lecznicy SpecVet w Warszawie.

Konsultuje najtrudniejsze przypadki dietetyczne z całej Polski.

Założycielka Fundacji Surowe Kotki i Psy promującej zdrowe żywienie psów i kotów.

Technik weterynarii i behawiorysta COAPE.

Autorka dziesiątek artykułów - zarówno dla opiekunów zwierząt jak i dla specjalistów. Jest autorką trzech książek o żywieniu zwierząt: „Nie dla psa (i kota) kiełbasa, czyli jak zdrowo karmić swojego zwierzaka”, „Psie Smaki. O zbilansowanej diecie dla psów”, „Kocie smaki. O zbilansowanej diecie dla kotów”.

Jest członkiem The European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN).

mgr Katarzyna Towalewska

Konsultant dietetyczny w lecznicy SpecVet w Warszawie.

Specjalizuje się w dietetyce kotów, zarówno zdrowych jak i chorych.

Pracuje z pacjentami na karmach komercyjnych oraz z tymi na dietach przygotowywanych samodzielnie w domu.

Prowadzi edukacyjny profil na Facebooku „Kot Czarek - o dietetyce w teorii i praktyce”.

Działa w Fundacji Surowe Kotki i Psy propagując zdrowe żywienie psów i kotów wśród opiekunów zwierząt.

Jest członkiem The European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN).

Trzy warianty cenowe

2500 zł

4 dogodne raty

4950 zł

2 dogodne raty

9800 zł

Opłata jednorazowa