Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

VETERINARY ENGLISH

Cel kursu:

Autorski kurs języka angielskiego w weterynarii skupia się na rozwijaniu umiejętności językowych ważnych w rozwoju zawodowym lekarza weterynarii małych zwierząt.

 • SŁOWNICTWO

  Uczestnicy kursu poszerzą słownictwo specjalistyczne z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, medycyny weterynaryjnej i behawioru. Dzięki aktywnej nauce słownictwa kursanci „oswoją się” z anglojęzycznymi tekstami branżowymi i będą mogli swobodnie korzystać z fachowej literatury.

 • ROZUMIENIE

  Duży nacisk położony jest na rozumienie rozmaitych tekstów mówionych. Podczas typowych kursów języka angielskiego zazwyczaj uczymy się „szkolnego” wariantu z perfekcyjną gramatyką i brytyjskim akcentem. Tymczasem angielski jest językiem globalnym, używanym przez profesjonalistów z całego świata, nie tylko native speakerów. Podczas kursu uczestnicy osłuchają się z rozmaitymi akcentami języka angielskiego i nauczą się technik szybkiego analizowania tekstu mówionego, co umożliwi im pełniejsze uczestnictwo w seminariach, konferencjach i warsztatach oraz korzystanie ze źródeł internetowych.

 • MÓWIENIE

  Polscy kursanci często mają opory przed mówieniem, obawiając się popełnienia błędów językowych. Tymczasem zarówno w komunikacji profesjonalistów, jak i w komunikacji z klientem ważniejsza od językowej poprawności jest swoboda w przekazywaniu myśli i informacji. Dlatego też jednym z najważniejszych aspektów kursu jest zachęcenie uczestników do swobodnej dyskusji i wymiany doświadczeń w języku obcym. Dzięki zajęciom w niewielkich grupach i w przyjaznej atmosferze kursanci zyskają pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim, co pomoże im zarówno w rozmowie z anglojęzycznym klientem i kolegami z branży jak i w podjęciu pracy lub nauki za granicą.

Adresaci kursu:

Kurs skierowany jest przede wszystkim do lekarzy weterynarii i studentów medycyny weterynaryjnej, a także do techników weterynarii i zoofizjoterapeutów pragnących podnieść swoje kwalifikacje językowe i zawodowe.

Kurs dotyczy medycyny weterynaryjnej małych zwierząt.

Informacje ogólne:

 • Jeden semestr
 • 60 godzin dydaktycznych (60x45 minut)
 • Zajęcia odbywają się w czwartkowe popołudnia, w godz. 17-20

Forma kształcenia:

Kurs stacjonarny: zajęcia odbywają się w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Kijowska 3.

Zajęcia mają urozmaiconą formę, a nauka odbywa się w sposób aktywny. Uczestnicy kursu często pracują w parach lub małych grupach. Bazujemy na oryginalnych tekstach źródłowych, licznych materiałach wizualnych i wideo, a uczestnicy mają możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Kursanci otrzymują bogate, autorskie materiały wraz z bibliografią i źródłami internetowymi.

Wymagania względem uczestników:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Informacje dodatkowe:

Rekrutacja bez egzaminów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy jednak upewnić się, czy poziom ogólny języka angielskiego umożliwia uczestnictwo w kursie.
SPRAWDŹ SWÓJ ANGIELSKI [KLIK]

Egzamin:

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Egzamin składa się z:

- Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
- Części ustnej – sytuacja praktyczna do omówienia. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ramowy plan zajęć

 • Who is who in veterinary medicine?
  • veterinary professions
  • medical abbreviations
  • short history of veterinary medicine

 • Basic anatomical and topographical terms

 • Here comes the patient
  • talking to the client and getting medical history
  • patient assessment and clinical examination

 • Tell me where it hurts
  • symptoms of pain in animals
  • terminology related to pain and its treatment
  • pharmacological and non-pharmacological ways of treating pain

 • Prophylaxis in veterinary medicine
  • vaccinations
  • prophylaxis of internal and external parasites

 • Diagnostics in veterinary medicine
  • laboratory diagnostics
  • radiology
  • specialist diagnostics

 • Healthy skin, beautiful coat
  • care treatments of dogs and cats
  • grooming
  • the most common dermatological diseases
  • dental care and prophylaxis of oral cavity diseases

 • I can hear your heartbeat
  • anatomy of the cardiovascular system
  • diseases of the heart and the circulatory system

 • The respiratory system
  • anatomy of the respiratory system
  • respiratory diseases

 • Urology and nephrology
  • anatomy and physiology of the excretory system
  • the most common kidney and bladder diseases

 • The digestive system
  • anatomy and physiology of the digestive system
  • the most common gastrointestinal issues

 • A dog in motion
  • anatomy of the locomotor system (the skeleton, joints and muscles)
  • the basis of kynesiology (canine gaits, posture, built-related conditions)
  • canine sports viewed by an animal physiotherapist
  • preventing musculoskeletal trauma
  • the most common orthopedic disorders

 • Neurology
  • basic neurological terminology
  • anatomy and functions of the central nervous system
  • the peripheral nervous system
  • the autonomous nervous system
  • neurological examination
  • chosen neurological problems

 • Is my dog too fat?
  • pet obesity epidemic
  • assessing body condition
  • hormonal aspects of obesity
  • obesity treatment
  • the basics of nutrition

 • Breeding
  • anatomy and physiology of the reproductory system
  • reproduction, pregnancy management, labour and c-section
  • ethical aspects of breeding
  • preventing homelessness

 • Other areas of veterinary medicine
  • dentristy
  • ophthalmology
  • oncology

 • Being a doctor
  • relation with the patient
  • communicating with the client
  • ethical aspects of veterinary medicine
  • financial aspects of veterinary medicine
  • mental strain and burnout
  • professional satisfaction
  • self-presentation and writing a CV

 • Revision

 • Final exam

Prowadząca

mgr Anna Gawryś

Jestem absolwentką Instytutu Anglistyki UW. Studia magisterskie ukończyłam z wyróżnieniem w 2005 roku i od tego czasu nieprzerwanie pracuję jako lektor i nauczyciel języka angielskiego. Moje doświadczenie obejmuje pracę z grupami na różnym poziomie zaawansowania i w różnym wieku. Staram się, aby moje zajęcia były ciekawe i dopasowane do potrzeb moich uczniów. Obecnie pracuję jako nauczyciel języka angielskiego w Prywatnym Technikum Weterynarii w Warszawie.

Moja przygoda z weterynarią rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy związałam się z nowopowstałą lecznicą Vet Care w Pruszkowie. Na początku pracowałam jako asystent lekarza weterynarii i poznawałam świat weterynarii „od kuchni”. W 2015 roku ukończyłam Studium Fizjoterapii Zwierząt i uzyskałam tytuł Zoofizjoterapeuty Małych Zwierząt. Od tego czasu zajmuję się w Vet Care rehabilitacją czworonożnych pacjentów. Od 2018 roku jestem również jednym z wykładowców na kursie „Zoofizjoterapeuta zwierząt towarzyszących”, na którym prowadzę zajęcia m.in. z kinezjologii, masażu, neurorehabilitacji i leczenia otyłości. Jestem również współautorką przekładu książki „Fizjoterapia i masaż psów” autorstwa Julii Robertson i Andrew Mead (wyd. Galaktyka, 2017)

Kurs „Veterinary English” jest więc połączeniem kilku moich zawodów i pasji.

Trzy warianty cenowe

650 zł

4 dogodne raty

1250 zł

2 dogodne raty

2400 zł

Opłata jednorazowa