Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

ZOOFIZJOTERAPEUTA ZWIERZĄT 
TOWARZYSZĄCYCH

Kurs zawodowy

Rozpoczęcie zajęć: 02-03.10.2021

Miejsca pracy:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i współpraca w ramach rehabilitacji z przychodniami, lecznicami małych zwierząt, często praca ze zwierzęciem w domu właściciela lub praca w stałym, jednym zakładzie leczniczym dla zwierząt oferującym usługi z zakresu fizjoterapii. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na doświadczenia.

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Informacje ogólne:

  • Kurs obejmuje 180 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym, zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota-niedziela).
  • Zajęcia w 10-12 osobowych grupach

Forma kształcenia:

Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną stanowią wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania oraz zabiegi na zwierzętach, fantomach oraz pozostałych uczestnikach kursu. Po zakończeniu kursu zaleca się odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty.

Wymagania względem uczestników kursu:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • ukończenie 18. roku życia
  • brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu

Egzamin:

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – test . Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
  • Części ustnej – zadania praktyczne. Wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Opis zawodu:

Zoofizjoterapeuta jest osobą wchodzącą w skład weterynaryjnego zespołu medycznego. Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego, poprzez zastosowanie zarówno zabiegów profilaktycznych jak i leczniczych. Zoofizjoterapeuta przeprowadza zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Ściśle współpracuje z lekarzem weterynarii oraz właścicielem zwierzęcia czerpiąc od nich wiedzę o stanie zdrowia pacjenta, jego postępach i ograniczeniach w terapii. Zoofizjoterapeuta posiada kompetencje umożliwiające badanie kliniczne pacjenta, zlecanie i ocenę badań dodatkowych, diagnozowanie oraz planowanie, przeprowadzanie i modyfikowanie planu rehabilitacyjnego. Miejscem świadczenia usług zoofizjoterapeutycznych są gabinety, lecznice i kliniki weterynaryjne, gabinety zoofizjoterapii lub dom właściciela. Wszelkie zabiegi zoofizjoterapeutyczne muszą posiadać odpowiednia dokumentacje medyczną.

Ramowy plan zajęć

Przedmiot

Biologia medyczna z elementami chemii organicznej

Anatomia i fizjologia

Elementy patologii ogólnej

Elementy farmakoterapii

Diagnostyka obrazowa

Elementy psychologii i tresury zwierząt

Wstęp do fizjoterapii

Kinezjologia

Masaż

Fizykoterapia

Kinezyterapia

Podstawy fizjoterapii klinicznej w ortopedii i traumatologii

Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii

Podstawy fizjoterapii klinicznej w innych dysfunkcjach narządów wewnętrznych

Ocena i badanie pacjenta

Żywienie i leczenie otyłości

Zaopatrzenie ortopedyczne

Powtórzenie

Egzamin

RAZEM

LICZBA GODZIN

6

33

3

3

3

6

6

6

18

15

15

18

18

6

6

6

6

8

8

190

Prowadzący

Sonia Wojciechowska – od prawie 10 lat moja praca związana jest z medycyną weterynaryjną.

Jak zaczęła się moje WetDroga.

Po ukończeniu gimnazjum podjęłam naukę w technikum weterynaryjnym zdobywając dyplom technika weterynarii. Jeszcze w trakcie szkoły rozpoczęłam pracę w Całodobowej Lecznicy Zwierząt Sfora jako technik. Zawsze uważałam, iż ustawiczne kształcenie, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności powinno być domeną nie tylko lekarzy, ale również średniego personelu weterynaryjnego.

Skąd fizjoterapia?
Właśnie dzięki czynnej pracy zawodowej, aktywnym uczestnictwie w procesie leczenia, byciu blisko pacjentów oraz uczestniczeniu w licznych seminariach, warsztatach i konferencjach wykiełkowało we mnie głębokie zainteresowanie fizjoterapią zwierząt. Do niedawna, była to bowiem jedna z najważniejszych luk w opiece medycznej zwierząt.

Udane operacje ortopedyczne, po których zwierzę nadal nie używa operowanej kończyny z powodu zmiany wzorca chodu. Nie radzenie sobie właścicieli zwierząt z opieka i pielęgnacją pozabiegową. Wzrost liczby pacjentów geriatrycznych i szukanie różnych form wspierania ich funkcjonowania. To tylko niektóre problemy, których nie wypełniały standardowe działania lekarskie. Chcąc otoczyć swoich pacjentów pełnią opieki zaczęłam stosować zdobywaną różnymi metodami wiedzę o fizjoterapii zwierząt w codziennej praktyce technika weterynarii. Rolą technika bowiem jest uzupełnianie pracy lekarza i bezpośrednia opieka i kontakt z pacjentem. Moje działania zyskały uznanie zarówno opiekunów zwierząt jak i współpracujących ze mną lekarzy. Razem z lekarzem weterynarii posiadającym tytuł zoofizjoterapeuty stworzyłyśmy zespół fizjoterapeutyczny a zabiegi z zakresu rehabilitacji medycznej weszły do codziennej praktyki w naszej lecznicy.

Ciekawostki
Jestem współautorem książki “Ćwiczenia korekcyjne z przyborami THERA-BAND”, która powstała w trakcie studiów pod redakcja mojego promotora dr Sławomira Owczarka.

Prywatnie jestem właścicielka kota Franciszka oraz współwłaścicielką dość osobliwej sfory składającej się z dwóch kotów i czterech psów w tym jednego trójnogiego:) , którego często można spotkać razem ze mną przy okazji prowadzonych przeze mnie pokazów czy prelekcji.

mgr inż. Adam Wróbel

od prawie 10 lat moja praca związana jest z medycyną weterynaryjną.

Absolwent Wydziału Nauk o zwierzętach Warszawskiego SGGW, technik weterynarii oraz członek VEPRA – Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association, Autor publikacji z zakresu rehabilitacji weterynaryjnej.

Jestem jedną z pierwszych osób w Polsce, która wyspecjalizowała się w rehabilitacji zwierząt (zabiegi fizjoterapeutyczne wykonuję od ok dziesięciu lat). Doświadczenie zdobyłem pracując wiele lat w dużej całodobowej Klinice weterynaryjnej a także na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Klinice Małych Zwierząt SGGW oraz w największym Polskim schronisku dla bezdomnych zwierząt na Paluchu.

Wiedzę z zakresu rehabilitacji zwierząt poszerzam również będąc słuchaczem i uczestnikiem wielu kursów i sympozjów z dziedziny rehabilitacji i fizjoterapii.

mgr Anna Gawryś

Jestem zoofizjoterapeutką i członkiem Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów. Od 2014 r. czyli od początku jej istnienia związana jestem z Lecznicą Vet Care w Pruszkowie.

Pracuję przede wszystkim z pacjentami po operacjach ortopedycznych oraz z psimi seniorami. Szczególnie interesuje mnie także neurorehabilitacja.

Zajmuję się również groomingiem,
interesuję zoopsychologią, a „z natury” jestem raczej humanistką. Na początku swojej drogi zawodowej długo kroczyłam ściśle humanistyczną ścieżką – ukończyłam Wydział Anglistyki UW i moje życie zawodowe wciąż jest po części związane z tą dziedziną. Od czasu do czasu udaje mi się również połączyć moje różne zawody – jestem współautorką przekładu książki „Fizjoterapia i masaż psów” autorstwa Julii Robertson i Andrew Mead (wyd. Galaktyka, 2017)

W pracy ze zwierzętami lubię różnorodność i brak rutyny. Każdy zwierzak przychodzi z czymś innym i na każdego staram się spojrzeć jak najszerzej. Spędzam z moimi pacjentami sporo czasu, mam więc okazję dobrze poznać ich potrzeby i problemy, a w razie potrzeby odesłać do specjalisty w danej dziedzinie. Mam przyjemność pracować ze wspaniałymi lekarzami weterynarii i behawiorystami, od których wciąż uczę się nowych rzeczy.

Oprócz kontaktu z samymi pacjentami, lubię również rozmowy z opiekunami zwierząt. Są one ważne nie tylko dlatego, że to właśnie oni najlepiej znają swoich podopiecznych, a moich pacjentów. Jestem przekonana, że rehabilitacja czworonożnego pacjenta opiera się na „trójporozumieniu” między terapeutą, opiekunem, no i oczywiście samym zwierzakiem. Bez tego porozumienia nie ma motywacji, a bez motywacji – no cóż, nie ma efektów. Staram się więc być dobrym słuchaczem i dobrym rozmówcą – wierzę, że jest to równie ważne jak sprawne ręce i wiedza.

Katarzyna Iwańczuk

Behawiorysta, Instruktor Szkolenia Psów,
Wykładowca,Sędzia Rally Obedience,
Instruktor Agility, Instruktor Handlingu,
Trener Profilaktyki Pogryzień

Założycielka centrum szkolenia i terapii zwierząt towarzyszących Akademia Psorbona. Wykładowca kursu zawodowego Zoopsycholog. Członek Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE, Polskiego Towarzystwa Etologicznego oraz Stowarzyszenia Rally Obedience. Ekspert TV Puls w dziedzinie kynologii oraz felinologii. Inicjatorka i organizatorka wielu akcji charytatywnych mających na celu poprawę bytu bezdomnych zwierząt m.in. „STOP!KLATKA”, „Wyszkol Burka”, „Kup gryzaka dla zwierzaka”. Prowadzi terapie zachowań zwierząt towarzyszących, szkolenia psów oraz autorskie kursy i wykłady z zakresu kynologii oraz felinologii. Współpracuje z Fundacją Azylu pod Psim Aniołem m.in. w zakresie rozwiązywania problemów z zachowaniem u psów i kotów oraz szkolenia psów do adopcji, a także z Fundacją VIVA! jako behawiorysta programu Adopciaki.pl.

Ukończyła:

– Studia Podyplomowe „Pies i jego rola w społeczeństwie” Wydział Nauk
o Zwierzętach SGGW,
– Kurs Trenerski (trener psów),
– Kurs Dyplomowy z zakresu terapii zaburzeń zachowania zwierząt towarzyszących Centre of Applied Pet Ethology – otrzymując dyplom “Diploma in the Practical Aspects of Companion Animal Behaviour and Training” (COAPE) akredytowany przez National Open College Network
of the United Kingdom,
– Szkolenie “Trener Profilaktyki Pogryzień” Fundacja Terapeutyczna
“Pies dla Stasia” (uprawnienia do prowadzenia zajęć z profilaktyki pogryzień zgodnie z programem “BEZPIECZNY PIES = BEZPIECZNE DZIECKO”),
– Kurs “Farmakoterapia zaburzeń zachowania psów i kotów” Amber Batson (Wielka Brytania)
– Kurs “Instruktor agility” Leszek Kalisz (Polska)
– Kurs “Instruktor handlingu” Agata Korpetta (Polska)

Trzy warianty cenowe

1250 zł

4 dogodne raty

2400 zł

2 dogodne raty

4700 zł

Opłata jednorazowa