Lubisz zwierzęta?

Wybierz zawód z pasją!

Zapisz się wstępnie

Zapisz się do nas poprzez formularz online

W ciągu kilku dni skontaktujemy się z Tobą.

Formularz rejestracji

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

* pola obowiązkowe

Prywatne Technikum Weterynarii Nr 1 im. Simony Kossak

Zasady rekrutacji:

 • 1. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły obowiązuje rozmowa rekrutacyjna.
 • 2. Zapisy na rozmowy rekrutacyjne przyjmujemy po pierwszym dniu otwartym.
 • 3. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatką/kandydatem odbywa się w umówionym z sekretariatem szkoły terminie.
 • 4. Na rozmowie rekrutacyjnej konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego.
 • 5. Na rozmowę rekrutacyjną należy przynieść wydruk z dziennika elektronicznego ocen z I semestru kl. VIII oraz kserokopię świadectwa ukończenia kl. VII.
 • 6. Spotkanie rekrutacyjne składa się z:
  *rozmowy dot. tematyki weterynaryjnej (dyrektor szkoły z kandydatką/kandydatem)
  *rozmowy kandydatki/kandydata z pedagog specjalną
  *ankiety o dotychczasowym funkcjonowaniu dziecka w szkole (wypełnia rodzic/opiekun prawny).

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (podstawowej)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w technikum weterynarii (skierowania w sekretariacie szkoły)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dotyczy)
 • kwestionariusz osobowy i umowa o kształcenie (dostępne w sekretariacie szkoły)

Kursy kwalifikacyjne
i zawodowe

(pszczelarz, technik pszczelarz, dietetyka psów i kotów, zoopsycholog, zoofizjoterapeuta koni, zoofizjoterapeuta zwierząt towarzyszących, laborant weterynaryjny, treser psów, groomer)

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (na kursach kwalifikacyjnych na poziomie technika obowiązuje - świadectwo ukończenia szkoły średniej)
 • 1 zdjęcie
 • kwestionariusz osobowy i umowa o kształcenie (dostępne w sekretariacie szkoły)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki (obowiązuje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, skierowania w sekretariacie szkoły)

Warsztaty zawodowe
doskonalące

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie szkoły)

Masz pytanie? Zadzwoń:

Sekretariat czynny:
poniedziałek-czwartek: 8.30 – 15.00,
piątek: 8.30 – 18.00,
sobota: 9.00 – 12.00